domingo, 4 de novembro de 2012

GABARITO ENEM 2012 2º DIA


PROVA AZUL (opção inglês)
919293949596979899100101102103104105
ADDBBAACAAABAAA
106107108109110111112113114115116117118119120
EBEDEABEDDCEBEE
121122123124125126127128129130131132133134135
ACBCDDBADEDADAD
136137138139140141142143144145146147148149150
DEBDDEDAADEDEAB
151152153154155156157158159160161162163164165
EAEEEECCCBCABAs/r
166167168169170171172173174175176177178179180
BDBEDBDBDDECDBC
Opção espanhol:
9192939495
     

PROVA CINZA (opção inglês)
919293949596979899100101102103104105
ADDBBAACAEBDD E
106107108109110111112113114115116117118119120
BEEEDEC ABEACB 
121122123124125126127128129130131132133134135
BAAA DEDAA ASA 
136137138139140141142143144145146147148149150
EABEEEs/rBDAEEDCC
151152153154155156157158159160161162163164165
CBDEBDECDBCAEEB
166167168169170171172173174175176177178179180
EDBDEDADBDDCABA
Opção espanhol:
9192939495
     

PROVA ROSA (opção inglês)
919293949596979899100101102103104105
BDBADAABAACAEBA
106107108109110111112113114115116117118119120
A EBEEDDCABEEDE
121122123124125126127128129130131132133134135
C DBAACBADADDED
136137138139140141142143144145146147148149150
CCCBCABAEABEAEE
151152153154155156157158159160161162163164165
EEDEDAADEDB/CBDDE
166167168169170171172173174175176177178179180
BDECDBCBEDBDBDD
Opção espanhol:
9192939495
     

PROVA AMARELA (opção inglês)
919293949596979899100101102103104105
DBBADAAAEBEBEEA
106107108109110111112113114115116117118119120
DADAABDDAEDECDA
121122123124125126127128129130131132133134135
BEACBDBADEDAACA
136137138139140141142143144145146147148149150
ADEDEABEEECCCBD
151152153154155156157158159160161162163164165
EDAs/rBDCABCDEBDA
166167168169170171172173174175176177178179180
EEDBDDECDBCBEDB
Opção espanhol:
9192939495
    


Nenhum comentário:

Postar um comentário